QUALITAT

MAS-SOLER 2000, S.L.U som una empresa familiar en què creiem que la millor manera d’ajudar als nostres clients és establir unes relacions duradores aconseguides prestant un servei professional i buscant la solució idònia a les seves necessitats. A través de l’establiment d’aquesta política, MAS-SOLER 2000, SLU es compromet a establir i mantenir un sistema de gestió que s’integrarà en el conjunt de les seves activitats i decisions, tant en els processos tècnics com en l’organització del treball i les condicions en que aquest es desenvolupi, inclòs a tots els nivells jeràrquics. Per aconseguir una qualitat permanent ens basem en els següents PRINCIPIS:

• La total satisfacció del client és el nostre objectiu prioritari, mitjançant el compliment tant dels requisits sol·licitats com dels legals i reglamentaris.

• Garantir un servei minimitzant el factor error

• Mantenir el prestigi de la nostra empresa

• Implicar tot el nostre personal en la millora contínua dels processos

• No crear insatisfacció entre el potencial humà

• Mantenir un reciclatge continu dels nostres coneixements incorporant per a això noves tecnologies. La direcció, amb la col·laboració de tots, es compromet al manteniment diari de la present política i a definir objectius anuals que ajudin a la millora contínua del sistema.